Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
A Kisapostagi Egyház története
 

A Kisapostagi Egyház története

A KISAPOSTAGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG RÖVID

TÖRTÉNETEKisapostagon és környékén a XX.sz.első felében jelentős számban nem éltek evangélikusok. A Duna túlpartján Dunaegyházán, Apostagon és Dunavecsén éltek nagyobb számban Ágostai Hitvallású evangélikusok. Mivel a termőföldeket egyre többen kívánták művelni és ebből próbáltak megélni, így a Szlovák gyökerű evangélikusok egy része a Dunántúlon próbált földet szerezni. A II.világháború előtt egyre többen települtek Kisapostagra és ekkortájt vetődött fel a gyülekezetalapítás és templomépítés lehetősége. Az anyag és az adomány szépen gyűlt.”Hajlékot Istennek, hajlékot embernek, kőből, fából házat, raktál a léleknek ... igéből várat. ... magaslik nem porlad a megtartó példa. ...” írta Kányádi Sándor. Eme nemes eszme vezérelte a kisapostagiakat mikor a háború közelségében templomot kívántak építeni. Csodák-csodájára abban az ínséges időben, hadigazdaságban is sikerült minden anyagot, cementet, téglát, fát beszerezni. Miközben keleten dúlt a harc, Kisapostagon szorgos kezek rakták a falat. Ahogyan nőtt a fal, úgy araszolt, közeledett a háború, annak minden borzalmával. Mire a tető is felkerült a falra, a hazai tájak is veszélybe kerültek. Az építkezéssel le kellett állni. Az építési anyag a tető viszonylagos biztonsága alatt várta további sorsát.

Azután 1944.december 4-ről 5-re virradóan Kisapostagon is megszólaltak a fegyverek. Az ütközetben a magyar katonák estek el. A közel kétszáz hadifoglyot a készülő templomba terelték. Aztán elmúlt a háború és a falu többé-kevésbé épségben maradt. Ez nem mondható el a templomról. A felhalmozott építési anyagokat majd mind elhordták. Ezért szó sem lehetett az építkezés közeli folytatásáról.

Múltak az évek. Újabb próbatételek következtek. 1948-ban az állam a Magyar Evangélikus Egyházzal egy “egyezmény-nek” nevezett diktátumot írt alá. Elvesztettük az iskolákat is, de Kisapostagon a remény nem hunyt ki. Ahogy Reményik Sándor írta:” Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!” Ez a lelkesedés éltette az evangélikusokat templomuk befejezésével kapcsolatban.

1950. október 15-én következet be az a nap a kisapostagiak számára amikor végre megszólalt a harang és istentiszteletre hívogatta az ott élőket. Az akkor szerény külső lehetőséget adott a belső, a lelki gazdagságot sugárzó érzelmek kifejezésének. Az egyházunkat ért sebek és áldozatok miatt a templomszentelési alkalmon már csak Dezséri László püspök vehetett részt.

A gyülekezet első, igazi falusi lelkésze (amiként írta Tessedik Sámuel is:” milyen szép és tág hatásköre van egy falusi papnak, mily végtelen sok jót tehet ő különféle szakokban, idő, hely és körülmények szerint.”) Komoly Sámuel nagy szeretettel fogott a szolgálat ellátásához. Kisapostagon kronológiai sorrendben máig a következő lelkészek szolgáltak:

A Kisapostagi Evangélikus Egyházközség eddigi lelkészei: 1950-1964-ig Komoly Sámuel, 1964-1967-ig Dr Szikszay Zoltán, 1967-1977-ig Éltes Gyula, 1977-1978-ig Deme Dávid, 1978-1981-ig Deme Zoltán, 1981-1982-ig Bízik László, 1983-1985-ig Schreiner Tamás, 1986-1990-ig Szeker Éva, 1991-1997-ig Reisch György, 1997-1999-ig Horváth Ferenc és 1999-napjainkig Stermeczki András evangélikus lelkész teljesített szolgálatot Kisapostagon. A lelkészváltások alkalmával a köztes időszakokban Szabó István dunaegyházi lelkész és Tóth Szőlős Mihály esperes segítettek a szolgálatban.

A gyülekezet életében 1996-ban gyökeres változás történt. Ez év pünkösdjén avatták fel ugyanis Dunaújvárosban az evangélikus templomot és a vele együtt felépült parókiát is. A lelkész – a nagyobb missziói feladat miatt is – természetesen a városba költözött. A kisapostagiak azonban nem maradtak pásztor nélkül, hiszen ma is a két gyülekezet társult egyházközségi formában működik. Itt is meg kell említeni Mihácsi Lajos dunaföldvári evangélikus lelkész szolgálatát, aki az elnyomás idején fáradtságot nem kímélve járta a várost – Kisapostagon túl – és kereste az evangélikusokat. Ennek alapján indult Szeker Éva Kisapostagról, hogy mindezt folytassa. A kisapostagiak minden időben biztos hátteret adtak a városi missziós munkához. Az ott élő testvérek áldozata és önzetlen segítsége alapozta meg a dunaújvárosi gyülekezetépítést, ami nélkül ma nem lenne a városban templom. Reisch György lelkészségének idejére esett az, hogy a lelkes missziós munka folyományaként Dunaújvárosban templom és gyülekezet is épült. Áldozatos szolgálata nyomán a két gyülekezet immár egymást erősíti. Az 1996 pünkösdjén felavatott dunaújvárosi evangélikus központ többek között helyt ad a mindenkori lelkésznek is. Kisapostaggal Dunaújváros társult egyházközösségi formában él. 2000 őszén Káposzta Lajos evangélikus esperes, Szabó Péter református esperes, és Stermeczki András parókus ev.lelkész jelenlétében ünnepelte a Kisapostagi gyülekezet templomának 50.évfordulóját. Az ünnep is bizonyította, hogy nem veszett el egyetlen szó sem Isten igéretéből, ahogy Józsué könyvében olvashatjuk /Józs 23,14/. Azóta sajnos az ifjúság aktív része lecsökkent a faluban. Persze ez betudható talán annak, hogy csak alsó tagozat van a faluban és inkább a városban töltik a fiatalok az időt, de ez nem mentség. Bizony a szórványlelkészek feladata igen nehéz. Sajnos több gyülekezet egyidejű pásztorolása óhatatlanul az idő beszűküléséhez vezet. Ennek ellenére ma Kisapostagon igen hűséges és életképes gyülekezet él, melyet bizonyít a bibliaórások aktivitása, a választott tisztségviselők felelőssége és a templombajárók kitartása. 2002-ben reménység szerint kilenc konfirmandus állhat az oltár elé. (2001-ben nem volt.) -A jelen évek tendenciája alapján Kisapostagon sajnos évről-évre több a temetés mint a keresztelő, igaz csak igen kis számban. A gyülekezet a parókia helyett azt tervezi, hogy a templomhoz csatlakozóan, kis, egyszerű komfortos gyülekezeti termet épít.

Reméljük a tervek egyeznek Isten akaratával.

Társoldalak
Istentiszteleti rend
Egyéb
Aktuális alkalmak, ünnepi istentiszteletek koncertek, kiállítások
Alapítványunk
Hittan
Képek az egyházközség életéből
Urnatemetőnkről
Emlékek a dunaújvárosi egyház történetéből
A Rácalmási Evangélikus Fília története
Tíz esztendős a dunaújvárosi templom
A gyülekezet vezetősége
Deutsch
Galéria
Beszédek, igehirdetések, beszámolók
Körlevelek-áhitatai
linkek
 
Képek

Ev.Templom Kisapostag
Ev.Templom Kisapostag
"Isten rackája" Teremtés ünnepén
gyermekek szolgálata
Igehírdetés
iktatás
Az első Duna feletti kötélhúzás
Nyitott kapu
Szeretetvendégség
Temlombelső Kisapostag
Templomoltár
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster