Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
Hittan
 

Hittan

Ezen az oldalon az iskolai hitoktatással kapcsolatos információk találhatók.

Szeretném bemutatni magunkat és egyházunkat azok számára is, akikben számos jogos kérdés fogalmazódott meg a Klik korrekt, de talán ijesztő levele kapcsán és idegenkednek egy esetleges fenntartóváltás okán: Stermeczki András vagyok. Az előző évezred végén költöztem feleségemmel és akkor még két gyerekemmel a városba. Aztán Barnabás és Botond már itt érkezett közénk. Mikor ovisok voltak a nagyobbak, megkérdezték tőlük, hogy mi az apukátok? Ezt felelték: Ő az evangélikus kertész. Nyilván nem egyszerű két kevésbé ismert szót is megjegyezni egy kisgyereknek, ezért ők logikusan a lelkészből kertészt készítettek, hiszen gyakran láttak a templomkertben is dolgozni. De legalább az egyiket megjegyezték... Ezt követően mind a négyen a Móriczba mentek, tehát 18 éves „Móriczos szülők vagyunk”. Bálint már Bp-en él, de ha itthon van Ő orgonál. Annak idején Rajna Martinnal megnyerték a megyei négykezes zongoraversenyt. Bogi fuvolázik és nagyon büszkék vagyunk rá is, hiszen nyolc év kitűnő bizi után a Móricz „Jó tanuló, jó muzsikus” díját ő kapta. Barnus a Testnevelési Egyetemre jár és Boti a Bonyhádi Evangélikus Gimibe. De mi is jellemzi egyházunkat, hogy ne csupán a kertész jusson eszünkbe? „…mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg!” – írja Pál. Ez a fajta kíváncsiság és nyitott gondolkodás jellemezte Luther Márton Ágoston rendi szerzetest is, aki 1517. október 31-én 95 tételével a reformáció elindítója volt. Ennek köszönhetően az egyház közelebb került az emberek szívéhez, a családok mindennapjaihoz. Az élet számos területén neves tudósok, művészek szolgáltak evangélikus lelkülettel a közjóért. Németországból indulva gondolhatunk J.S. Bachra és a világ legismertebb fiúkórusára a Lipcsei Thomanerchor-ra, Händel-re, Albert Schweitzerre, itthon Dévai Bíró Mátyásra, Tessedik Sámuelre, Petőfire, Kossuthra, Berzsenyire, Hamvas Bélára, Sztehló Gáborra, Szokolai Sándorra, vagy akár Balczó Andrásra (5x-ös világ és 3x-os olimpiai bajnok öttusázó) és a Gryllusz testvérekre… Ebből is látszik, hogy egyházunkra jellemző a nyitottság, a jó, és a szép iránti elkötelezettség. Az iskola kapcsán pedig elsősorban a pedagógiai program szabadságát, a pedagógusok munkájának megbecsülését látom fontosnak. Annak idején a Fasori Evangélikus Gimnázium tanárai, diákjai is erre a gondolkodásra helyezték a hangsúlyt és nem véletlen ezen iskola padjaiból került ki a legtöbb magyar Nobel-díjas. A Móricz iskola neve és „kockás inges” arculata, nívójának feltétel nélküli megtartása elsődleges szempont számunkra is. Mikor pl. „Móriczos” koncerteknek adott otthont a templomunk, akkor ez nem csak az egyenruhán látszódott, de a színvonalas előadásban is érezhető volt. Maradjon ez így. Az intézmény méretéből adódó családias és gyerekközpontú légkör ma is vonzó a szülők számára, amely evangélikus fenntartással csak további lehetőségekkel bővülhet. Ez év elején az iskola jövőjét érintő kérdések kapcsán találkozott gondolatom az iskola vezetésének kérdéseivel. Azonban csak most érkezett el az idő arra, hogy a kérdésekről nagyobb körben is beszéljünk, hiszen az elmúlt szűk másfél hónapban a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az volt a feladata, hogy ezt a lehetőséget megfontolja, kidolgozza és az Oktatási Hivatal felé benyújtsa esetleges szándéknyilatkozatát. Ez megtörtént és a válasz március 11-én megérkezett a Klik felé, melynek továbbított változatát sokan talán meglepve olvasták. Azonban ez megfelel a törvényi előírásnak és úgy etikus, hogy csak a fenntartó megkeresése után tájékoztatják és majd nyilatkoztatják az érintetteket. A folyamat most itt tart. Egészen pontosan az a feladat, hogy a lehetőségek közt mérlegelve válasszon a tantestület és a szülői közösség. Milyen formában képzelik el az iskola jövőjét? Ezen a ponton azonban szeretném kiemelni a különbséget két fogalom között. Nem lehet összekeverni a fenntarás fogalmát a vallással. Pl. Skandináviában és Németországban is az egyik legnagyobb intézményfenntartó az evangélikus egyház, mi mégsem elsőre a vallásra gondolunk, mikor ezen intézmények minőségi és színvonalas munkáját és eredményét látjuk. Ez fontos a jövőt illetően is! A tantestület tagjait a közalkalmazotti bérezéssel, besorolással és státusszal járó minden jog és kedvezmény megilleti, melyet az egyház garantál, sőt a minőségi és versenyképes oktatói munka premizálására is lehetőség nyílik. A fenntartó elismei a jogviszonyt és a pályán töltött időt, végkielégítést, bért és bérpótlékot, határozatlan kinevezést, teljes foglalkoztatottságot, és az előírt min. óraszámot. Az iskola összetétele jelenlegi formájában maradhat, a pedagógusok irányában semmilyen kötelező egyházi előírás és túlmunka nincs, de szeretnénk egyéb lehetőségeket biztosítani számukra. (továbbképzés, szakmai tanulmányút, szupervízió…) Egyházunk igen elkötelezett a művészetek és azon belül a zenei műveltség irányában, ezért ezen a területen is további lehetőséget tudunk kínálni, nem beszélve a város legjobb akusztikájú templomának adottságairól, egyházunk belföldi és bajor kapcsolatairól. Az oktatástechnikai eszközök korszerűsítése felértékelődött és ezek biztosítás is fontos. Az ingatlan karbantartásában kibővült egyházi pályázatok is segítenek, melyben építőmérnökként és az egyház Építési Bizottságának volt tagjaként szintén személyes kapcsolataim vannak. A diákok, ill. a szülők irányában az egyház egy esetleges átvétel után nem vár el semmi mást, mint eddig is az iskola. Az átvétel felmenő rendben érinti a leendő iskolásokat és szüleiket, tehát a most nyilatkozókat nem. Az egyház szándéka szerint szeretné megtartani mind a két zenei osztályt, hiszen ez évtizedes erőssége az iskolának, és erre épül zenei tantervük, valamint az iskola patinás és pótolhatatlan lelkisége. Az iskola másik jellemzője a családias légkör, a feltétlen biztonság és a kiváló tanulmányi eredmények. Ezek a továbbtanulás terén már alsóban mérhetők és felsőben pedig kiteljesednek. Fontos a felkészülés, a helytállás tanulmányi és egyéb versenyeken, melyből a diákok több területen is profitálhatnak. Ebben továbbra is bíztatni és támogatni kell őket, elismerni munkájukat. A kórusok támogatása továbbra is fontos, sőt a gyerekek fellépésének lehetőségei tovább bővülnek melyben templomunk otthonul szolgál, akár évfolyamkoncertek kapcsán is. Összességében minden meglévő értéket és hagyományt szeretnénk megtartani és ezt lehetőségeink szerint szélesíteni, biztosítva a pedagógiai szabadságot és az oktató, nevelői munka minőségét, megbecsülését. Őszinte bizalommal: Dunaújváros, 2021. március 12. Stermeczki András ev. lelkész

Hitoktatás Dunaújvárosban:

Hétfő: Petőfi/Gárdonyi 8.oo-tól és Pajtás u. ovi

Kedd: Dózsa/Széchenyi 8.oo-tól, ill. 12.oo-tól Szivárvány ovi

Szerda: Vasvári/Petőfi/Aranyalma ovi/Kisap. 8.5o/14.15/15.1o

Csüt.: Arany J. Napsugár és Bóbita ovi 8.5o-től

Péntek: Móricz Zs. 9.5o-től/Kincskereső ovi

Hitoktatónk: Stermeczki Andrásné és Stermeczki András ev. lelk. 20-8243547 valamint Molnár Réka, aki Nagyvenyimen is jelen van

Társoldalak
Istentiszteleti rend
Egyéb
Aktuális alkalmak, ünnepi istentiszteletek koncertek, kiállítások
Alapítványunk
Képek az egyházközség életéből
Urnatemetőnkről
Emlékek a dunaújvárosi egyház történetéből
A Kisapostagi Egyház története
A Rácalmási Evangélikus Fília története
Tíz esztendős a dunaújvárosi templom
A gyülekezet vezetősége
Deutsch
Galéria
Beszédek, igehirdetések, beszámolók
Körlevelek-áhitatai
linkek
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster