Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
Tíz esztendős a dunaújvárosi templom
Reisch György visszaemlékezése a partnerkapcsolat születésére
 

Reisch György visszaemlékezése a partnerkapcsolat születésére

Egy rendhagyó/szokatlan kapcsolat születése...

Dunaújvárosban a hit fölébresztése, erősítése, a közösségépítés és gyülekezetszervezés fontosabb volt a templomépítés fizikai valóságánál. Hiszen hiába készül el az épület, ha nincsenek hívek, akik megtöltik, belakják, magukénak érzik és lelki otthonuknak vallják a helyet. - Annál is inkább, mivel mi nem "csak" egy templomot építettünk, hanem/de Evangélikus Központot, benne ifjúsági házzal, gyülekezeti teremmel, vendégszobákkal. Tehát, otthonnak szántuk minden korosztály részére. Ezért az iskolai hitoktatásra és a konfirmációs fölkészítésre, Konfirmációra(melyen a 14 évesnél idősebb fiatalok vehettek részt) nagy hangsúlyt helyeztünk. Minden esztendőben Pünkösdkor tartottunk a Konfirmációs ünnepséget, mely a Szentlélek általi megerősítést jelképezte/jelezte, s mely egyházközségünk kiemelkedő eseménye volt. A konfirmációs fölkészítéshez hozzátartozott a csoport külföldi utazása is. (Jobban megismerni a világot, látni Európánkat, keresztyénségünket és evangélikus testvérekre találni.) - Ekkor még 10 évvel EU tagságunk előtt voltunk. Az adott évben egyik delegációnk (4 lány) Angliába repült, s vendéglátó családoknál töltötték e tanulmányidőt. A másik csoport - két személygépkocsival /Pkw/- Münchenbe indult tíz napra. Ez utóbbival történt meg az alábbi kalandos testvérekre-találási eset. Az utazás, Ausztrián át, szépséges tájakon vezetett. Az Alpok csúcsai, tisztavízű tengerszemei(hegyi tavai), sok-sok alagútja és a legkisebb településeken is ég felé köszönő változatos formájú templomtornyok látványa életre szóló impressziókkal ajándékozták meg a csoport tagjait. Rövid útlevélkezelést követően (akkor még ilyen is volt Ausztria és Németország között) jó hangulatban érkeztünk bajor földre/Bajorországba. Itteni első pihenőhelyül a hegyek közelében lévő Chimsee partját válasszuk. A ragyogó napsütés volt. Vitorlások szelték a vizet, hattyúk és vadkacsák sokasága úszkált a partközelben. Idillinek tűnt a délután. A konfisok jót lazítottak (pihenték az utazás fáradalmait). - A Pkw-k vezetői / a gyülekezet pénztárosa és lelkésze/ eközben körbenézték az autókat. Ilyedten kellett megállapítaniuk, hogy a pénztáros úr Opel Kadett autójának hűtője erősen ereszti a vizet. Nem is tudták, mitévők legyenek. S ekkor mellettük fékezett egy zöld-fehér rendőrségi Pkw. Rövid, udvarias igazoltatás után közölték, hogy a német rendszámú kocsinak /ez a lelekészé volt/ rövid idővel korábban lejárt a műszaki vizsgája, ezért nem mehet tovább, hanem bekísérik a legközelebbi lakott településre /ez Bernau volt/ ahol leveszik a rendszámát. - A kettős baj miatt a csoportban nagy riadalom/ijedelem támadt: Hogyan tovább? /Hol ember nem lát kiutat, ott az Úr adhat jó utat, s a Szentlélek jó inspirációkat./ Az autókat Bernau első benzinkútjáig kísérték a rendőrök, ahol levették a német kocsi rendszámtábláját. De: e benzinkútnál volt lehetőség ideiglenes-rendszámot kapni, és volt javítóműhely is. És főleg segítőkész emberek voltak. S amikor a lelkész az iránt érdeklődött, hogy van-e lutheránus gyülekezet Bernauban, akkor nem csak a telefonszámát adták meg, de az ott szolgáló lelkész úr nevét is, akit fölhívott a magyar hittestvér, s elbeszélte neki a történteket, s a nehéz szituációt: egyik autó sem közlekedésképes, s a konfirmandusokkal ott állnak egy ismeretlen helyen az éjszaka beállta előtt.- Nem kellett sokat magyarázni. Röviddel később Herr Pfr. Sinn (mint egy mentőangyal) ott állt gyülekezetük VW buszával és a konfirmandusokat utunk végcéljához, Münchenbe, szállította, a két felnőttnek pedig helyben éjszakai szállást biztosított. Az Opel megjavítása és az ideiglenes rendszámtábla megkapását követően óriási, személyes megtapasztalással indulhattunk mi is Münchenbe a kis csoport után: JÉZUS KRISZTUS által még bajok közepette is segítőkész evangélikus testvérekre találhatunk. - S micsoda élmény ilyen nehéz helyzetekben megtapasztalni a testvéri segítséget!

Epilógus/Summary:A fentiek után Aschau/Bernau és Dunaújváros/Kisapostag lutheránus gyülekezetei között (nem hivatalos egyházi irányításra és szervezésre, hanem) az élet adta helyzet által, a Szentlélek jóra fordító vezetése következtében: Testvérkapcsolat született! /Testvérkapcsolatot kötöttünk./ (Az EU-ba történt belépésünk előtt 10 évvel!) - Gyülekezeteink máig kapcsolatban állnak. Többszörös, kölcsönös látogatás révén (épülő Evangélikus Központunkat is meglátogatták, s mi, egy busznyi testvérünkkel, vendégei lehettünk a festői szép üdülővidéken élő bajor lutheránusoknak). A testvériség által, egymás emberségét, gyülekezeti életét, hazáját és kultúráját is megismerve erősödhetünk, és erősíthetjük egymást! Hit által, szeretettel.

Reisch György

lelkész

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster